polski angielski niemiecki
środa, 04 sierpnia 2021 r. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji nad programem na 2013 r.
Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje do konsultacji projektu programu ich współpracy z Gminą Odrzywół na 2013 rok.
Poniżej podajemy pełny tekst ogłoszenia, a w "Załącznikach" do pobrania:
- ogłosznie o konsultacjach,
- projekt programu,
- formularz zgłaszania uwag w konsultacjach.

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 19.10. 2012 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.
 
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i   www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 19 października 2012  do 3 listopada 2012 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu,   faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Odrzywole – Katarzyna Jastrzębska.
21-10-2012
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Sierpień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA