polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Stowarzyszenie nad Pilicą
Zarząd w składzie:
 • Przewodnicząca – Danuta Jaworska
 • Zastępca Przewodniczącej – Zofia Studniarek
 • Skarbnik – Barbara Krzemińska
 • Sekretarz – Beata Worach
 • Członek Zarządu – Aleksandra Karaś
Siedziba stowarzyszenia: Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół
Stowarzyszenie w trakcie rejestracji w KRS
Celem stowarzyszenia jest:
 1. prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na zachowaniu oraz rozwoju i wykorzystaniu lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury,
 2. działalność oświatowa zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży oraz seniorów,
 3. działalność oświatowa w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego,
 4. aktywizacja i integracja ludności wiejskiej,
 5. rozwój sportu, rekreacji, turystyki w tym agroturystyki,
 6. zachowanie tradycji i rozwój kultur,
 7. dbanie o estetykę wsi,
 8. identyfikacja i zagospodarowanie zasobów naturalnych, kulturowych i historycznych,
 9. wszechstronny rozwój Gminy Odrzywół podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz ludzi starszych, aktywizujących tę grupę

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA