polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Stowarzyszenie Blask w Odrzywole

Stowarzyszenie Blask z siedzibą:

26-425 Odrzywół, ul. Tomaszowska 31
Tel.: 502 739 412
e-mail: stepienp@onet.eu
KRS 0000333655
Numer rachunku: 34914510245005792920000001 Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Odrzywole ul. Warszawska 57, 26-425 Odrzywół

Stowarzyszenie powstało w 2009 z inicjatywy grupy mieszkańców Gminy Odrzywół, której na sercu leży szeroko pojęty rozwój Naszej Gminy. Chcemy „obudzić” aktywność społeczną mieszkańców Gminy Odrzywół. Pragniemy propagować i urzeczywistniać odbudowę więzi w społeczeństwie, opartą na współistnieniu, współpracy i partnerstwie we wszystkich dziedzinach życia. Naszym celem jest tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie, tak by mogli mieć możliwość podejmowania aktywności i realizacji wybranych przez siebie celów.

Stowarzyszenie Blask realizowało swoje cele statutowe poprzez:

  • realizację w 2011 r. projektu „Letnia Akademia Piłkarska” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
  • udział w projekcie „Masz głos, masz wybór” prowadzonym przez Fundację Batorego,
  • szeroką współpracę z sektorem NGO,
  • coroczną współorganizację Nocy Świętojańskiej w Odrzywole,
  • występowaniem do organów administracji państwowej w obronie mieszkańców, którzy zwrócili się o pomoc do Stowarzyszenia Blask,
Stępień Przemysław - Prezes Zarządu

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA