polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi
Opublikowany: 2015-10-21

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 21.10.2015 r
.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

21-10-2015
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
Wójt Gminy Odrzywół ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
30-09-2013
Forum organizacji pozarządowych w Wysokinie
Opublikowany: 2013-06-13
Forum organizacji pozarządowych w Wysokinie
W niedzielę, 9 czerwca 2013 r. w Centrum Wiejskim w Wysokinie odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.
13-06-2013
Konkurs grantowy „Równać szanse 2013”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
17-01-2013
Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji nad programem na 2013 r.
Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje do konsultacji projektu programu ich współpracy z Gminą Odrzywół na 2013 rok.
Poniżej podajemy pełny tekst ogłoszenia, a w "Załącznikach" do pobrania:
- ogłosznie o konsultacjach,
- projekt programu,
- formularz zgłaszania uwag w konsultacjach.
21-10-2012
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ODRZYWÓŁ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
Opublikowany: 2012-05-29
Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji ww. programu.
29-05-2012
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2012 roku
Opublikowany: 2012-02-20
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół opracował Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2012 roku.
20-02-2012
Smacznie, zdrowo, tradycyjnie
Opublikowany: 2012-02-09
Smacznie, zdrowo, tradycyjnie KGW z Kamiennej Woli i KGW z Kłonny reprezentowały Gminę Odrzywół na uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Smacznie, zdrowo, tradycyjnie” w Agencji Rynku Rolnego w Warszawie.
09-02-2012

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA