polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Powitanie

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym, Rady Gminy oraz mieszkańców, jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu nasz Region. Mam nadzieję, że zainteresujemy Was naszą gminą, jej tradycjami, kulturą, przyrodą oraz możliwościami zamieszkania, wypoczynku i inwestowania.
Przedstawiamy    skrócony  raport  gospodarczy  o  naszej  gminie,  prezentujemy podstawowe dane
o naszej Ziemi Odrzywolskiej, jej tradycjach, kulturze, historii, dniu dzisiejszym i infrastrukturze.

Gmina Odrzywół co rok, w miarę naszych skromnych możliwości, zmienia swoje oblicze, rozbudowuje infrastrukturę techniczną i kulturalno-społeczną. Kochający spokój i przyrodę znajdą możliwość zakupu działki na terenach rekreacyjnych, zwłaszcza na terenach nadpilicznych
i w miejscowościach nad Drzewiczką. Pomożemy też znaleźć działki pod działalność gospodarczą dla potencjalnych inwestorów, pod warunkiem, że działalność ta nie pogorszy stanu środowiska. Wszak prawie cały teren naszej gminy jest objęty ochroną w ramach obszarów NATURA 2000 i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Drzewiczki i Pilicy.

Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć wodociągową, oczyszczalnię ścieków wraz z ciągle rozbudowywaną siecią kanalizacyjną, własne, spełniające wymogi środowiskowe składowisko odpadów, własne zbiorniki wodne, niezłe drogi i dobry dostęp do sieci telefonicznej.
Obszar naszej Gminy położony jest na południowych obrzeżach Puszczy Pilickiej na terenie Doliny rzek Pilicy i Drzewiczki. Charakteryzuje się dużą ilością terenów leśnych i zielonych.
W  naszej społeczności żywe są tradycje kulturowe związane  z  Regionem Opoczyńskim.  Świadczą
o tym coroczne imprezy plenerowo-folklorystyczne, Sobótki nad Pilicą i Dożynki Gminne oraz prężnie działające zespoły ludowe i Koło Gospodyń Wiejskich.

 

Serdecznie zapraszamy!

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Nałęcz – herb rodu Odrzywolskich, właścicieli miasta Odrzywół


 

Urząd Gminy Odrzywół
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
tel: (48) 6716057, 6716036
fax: 6716350
e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl
www: www.odrzywol.ug.gov.pl
bip: bip.odrzywol.akcessnet.net


Budynek Urzędu Gminy

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA