polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Przyroda i kultura - bogactwo Gminy Odrzywół

Bogactwem Ziemi Odrzywolskiej jest przepiękna kultura ludowa pielęgnowana przez mieszkańców, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe. To nie tylko śpiewy, obrzędy, stroje i tańce, ale także kultura kulinarna i materialna zgromadzona w Izbie Regionalnej w Myślakowicach. Izba pełni rolę małego wiejskiego muzeum ze zbiorami kultury ludowej pochodzącej jeszcze z XIX wieku. To także zachowane tu i ówdzie piękne drewniane chaty opoczyńskie występujące zwłaszcza w Łęgonicach Małych i Ossie.

Także przyroda to bogactwo tej ziemi. Doliny rzek: Drzewiczki, Pilicy, Kiełecznicy to oaza pięknej natury i rzadkich gatunków fauny i flory. To resztki dawnej puszczy pilickiej i opoczyńskiej. Walory przyrodnicze i rekreacyjne wzmacniają dwa zbiorniki wodne wybudowane przez Gminę w l. 90-tych (w Odrzywole i Łęgonicach Małych) i szlaki kajakowe. W przygotowaniu jest budowa następnego zbiornika wodnego w Wysokinie. W przygotowaniu jest budowa międzygminnej drogi rowerowej z Nieznamierowic nad Drzewiczką (gm. Rusinów) poprzez Lipowe Pole (gm. Klwów) do Łęgonic Małych nad Pilicą (gm. Odrzywół). Po drodze najpiękniejsze krajobrazy Obszaru Chronionego Doliny Pilicy i Drzewiczki i Obszarów NATURA 2000 a także izby pamięci w Lipinach (w średniej szkole założonej na leśnej polanie w 1940 r.) – dr Heleny Spoczyńskiej, założycielki szkoły i tajnego nauczania w czasie okupacji oraz ks. Jana Ziei, kapelana KG Armii Krajowej i Komitetu Obrony Robotników. Kapłan ten zapisał wspaniałą kartę duszpasterstwa na ziemiach odzyskanych.

    O historii tej ziemi świadczą zabytki i cmentarze wojenne. W Odrzywole jest cmentarz żołnierzy WP Armii „Prusy” z 1939 r. zabitych i wymordowanych przez Wehrmacht 8 września 1939 r. W Ossie jest cmentarz powstańców styczniowych i żołnierzy rosyjskich poległych w zwycięskiej bitwie oddziału powstańczego „Dzieci Warszawy” i miejscowego pułku powstańczego z oddziałami carskimi w dniu 10 lipca 1863 r.

    O wielowiekowej historii tej ziemi świadczą zabytki archeologiczne, groby popielicowe i kurhany z różnych kultur. To także istnienie dwóch miast: Odrzywołu – miasta założonego przez sławnego rycerza Dobrogosta Czarnego i Łęgonic Małych – miasta arcybiskupów gnieźnieńskich.

    Po dawnych czasach zostały zabytki w postaci XVII-wiecznego układu przestrzennego rynku w Odrzywole, pozostałości zabudowy miejskiej Łęgonic Małych, neogotycki kościół parafialny w Odrzywole z końca XIX w., przepiękny kościół modrzewiowy w Łęgonicach Małych wybudowany w 1765 r. przez Stanisława Małachowskiego. Ten ostatni kościół zawiera liczne zabytkowe ołtarze i malowidła. Również w Ossie zachowała się kaplica podworska z XVIII w., która jest pozostałością dworu Brykczyńskich, rozebranego po powstaniu styczniowym na polecenie władz carskich. W Odrzywole zachowała się piękna plebania z k. XVIII w.

    Na prastarym miejscu modlitewnym na górze koło Stanisławowa mieści się kapliczka Św. Marii Magdaleny. Obecna pochodzi z XIX wieku, ale wcześniejsza świątynia wybudowana była prawdopodobnie na miejscu świątyni pogańskiej. W Stanisławowie w miejscu tzw. „Królówki” zachowały się resztki zabudowy dworskiej z końca XIX w. należące do majątku Kobylańskich, ostatnich właścicieli min. Fabryki „Gerlach” w Drzewicy.

    Do osobliwości przyrodniczych należą 350-letnia sosna w Ossie przy drodze krajowej nr 48.

    W Lipinach istnieje Zespół Szkół Ekonomicznych – następca szkoły średniej powstałej w czasie okupacji niemieckiej. Od września 2010 r. w szkole tej znajdzie miejsce pierwsza w Polsce odtworzona przedwojenna Szkoła Kadetów.

    Mieszkańcy i goście spotykają się corocznie na cyklicznych imprezach folklorystycznych – Dożynkach Gminnych, Sobótkach nad Pilicą, Sobótkach nad Drzewiczką, festiwalach folklorystycznych i widowiskach historycznych.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA