polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Komunikacja

W aspekcie komunikacyjnym największe znaczenie dla gminy Odrzywół ma droga krajowa nr 48 (Łódź - Tomaszów Mazowiecki - Radom) - 12 km w gminie Odrzywół oraz droga wojewódzka nr 728 (Końskie - Warszawa) - 8,3 km w gminie Odrzywół. Ponadto gminę wewnątrz jak i z sąsiednimi gminami, powiatami i województwami łączy sieć dróg powiatowych i gminnych, stanowiąc dopełnienie całości układu komunikacyjnego.
Droga krajowa nr 48 - prowadząca od międzynarodowej trasy E67 (polska numeracja: DK8)

z Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku wschodniej granicy Polski, do której jednak nie dobiega. Przebiega przez województwa: łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Jest ważnym połączeniem dla południowego Mazowsza oraz zachodniej Lubelszczyzny, ponieważ łączy (za pośrednictwem innych dróg) Łódź z Lublinem bez przejazdu przez Radom lub Warszawę, co przyspiesza znacznie przebieg trasy.
Droga wojewódzka nr 728 - droga wojewódzka w województwie mazowieckim, łódzkim i w świętokrzyskim o długości 158 km łącząca Grójec z DK7 w Jędrzejowie. Droga przebiega przez powiaty: grójecki, opoczyński, przysuski, konecki, kielecki i jędrzejowski. W gminie Odrzywół biegnie na długości 9 km.
Drogi gminne
    Łączna długość dróg gminnych wynosi 47,42 km - są to głównie drogi tłuczniowe oraz gruntowe.
Ruch tranzytowy przebiega głównie na trasie Radom - Tomaszów Mazowiecki oraz Grójec - Końskie.
Komunikacja publiczna

    W ramach środków komunikacji publicznej mieszkańcy gminy mogą korzystać z autobusów PKS, które niestety nie docierają do wszystkich gminnych miejscowości. Komunikacja publiczna nie obsługuje następujących miejscowości: Wandzinów, Stanisławów, Różanna, Dąbrowa, Myślakowice, Myślakowice Kolonia, łęgonice Małe, Jelonek, Janówek, Dębowa Góra, Kolonia Kłonna, Walerianów.

    Alternatywą dla mieszkańców są prywatni przewoźnicy oferujący przewozy osobowe. Pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności na terenie gminy Odrzywół uzyskało trzy firmy:

  • "Zbyszko-LP" - Zbigniew Wiaderny
  • "Comfort Lines sp. z o.o."
  • "PKS Końskie"

Mosty

Na terenie gminy znajduje się pięć mostów:

Odrzywół - 3 mosty

Wysokin - 1

Łęgonice Małe - 1

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA