polski angielski niemiecki
środa, 20 października 2021 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Bezrobocie

Stopa bezrobocia w 2006 roku w gminie Odrzywół wynosiła 26,4% i zbliżona była do stopy bezrobocia powiatu przysuskiego, dla którego wielkość ta kształtowała się na poziomie 26,10%.

    Poziom bezrobocia w gminie z roku na rok malał. Ostatnie dane ze stycznia 2007 pokazują, że tendencja ta nadal się utrzymuje. Podobnie jest z liczbą bezrobotnych kobiet, która z roku na rok maleje.

    Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym - było to łącznie 341 osoby, czyli aż 72% ogółu bezrobotnych. Nie dziwi fakt, iż najmniej liczną grupą wśród bezrobotnych były osoby z wyższym wykształceniem, bowiem aktualnie o znalezieniu pracy decyduje w znacznej mierze wykształcenie.

Bezrobotni według poziomu wykształcenia (os):

wyższe - 9
policealne i średnie zawodowe - 93
zasadnicze zawodowe - 160
gimnazjum i poniżej - 181

    Niestety, struktura wieku bezrobotnych pokazuje, iż najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym - mobilnym, czyli w wieku od 18 do 44 lat - są to 343 osoby, czyli 73% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Bezrobotni według wieku (os):

18-24 - 78
25-34 - 152
35-44 - 113
45-54 - 102
55-57 - 21
60 i więcej - 6

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA